SEMPOZYUM KONULARI

  • Ormancılık faaliyetlerinde sorun olan tüm Zararlı Organizmalar ve Hastalık Etmenleri, 
  • Zararlı Organizmalar ve Hastalık Etmenleri ile Savaş, 
  • Savaş Yöntemlerinin Ekonomik ve Ekolojik yönden değerlendirilmesi,
  • Korunan Alanların Planlanmasında ve Yönetiminde Zararlı ve Hastalıkların Yeri 

konularında veya ilgili konularda yapılmış bilimsel nitelikli Orijinal Araştırmalar ve 
Önemli Derlemeler Bilim Kurulunun değerlendirmesine alınacaktır.