DEĞERLENDİRME VE YAYIM

Özetlerin Değerlendirilmesi

III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumuna gönderilen bildiri özetleri iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilecektir. Sözlü ya da poster olarak sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin özetleri Sempozyum Kitapçığında basılacaktır.

 

Bildirilerin Yayımlanması

Bilim kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeler sonunda toplam 40 bildirinin makale olarak, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisinde (III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Özel Sayısı) ve Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler ve Çevre Dergisinde (Biyolojik Afetler Özel Sayısı) basılması imkânı sunulacaktır.

Çalışmalarının bu dergilerde basılmasını kabul eden sorumlu yazarların tam metinlerini ilgili dergilerin web sayfalarına yüklemeleri gerekecektir. Tam metin bildiriler başvurulacak dergilerin yazım kurallarına göre hazırlanacak olup her bir dergide editör değerlendirmesi ve çift taraflı kör hakemlik süreci yeniden işletilecektir.