Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Bülent SAĞLAM, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa AVCI, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi

Doç. Dr. Temel GÖKTÜRK, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Doç. Dr. Melahat ÖZCAN, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Hazan ALKAN AKINCI, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Funda ERŞEN BAK, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Aşkın GÖKTÜRK, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Banu KARAŞAH, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. E. Seda ARSLAN MUHACİR, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Arş. Gör. Ufuk DEMİRCİ, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Arş. Gör. Saim YILDIRIMER, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Arş. Gör. Mustafa ACAR, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Arş. Gör. Fatma Nur ARIÖZ, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Arş. Gör. M. Çağrı AKSU, Artvin Çoruh Üniversitesi, Enformatik Bölümü