Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Bülent SAĞLAM, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa AVCI, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi

Prof. Dr. Temel GÖKTÜRK, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Prof. Dr. Atakan ÖZTÜRK, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Doç. Dr. Melahat ÖZCAN, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hazan ALKAN AKINCI, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Funda ERŞEN BAK, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Aşkın GÖKTÜRK, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Banu KARAŞAH, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi E. Seda ARSLAN MUHACİR, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk DEMİRCİ, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Meslek Yüksekokulu

Arş. Gör. Mustafa ACAR, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Arş. Gör. Fatma Nur ARIÖZ, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi

Arş. Gör. M. Çağrı AKSU, Artvin Çoruh Üniversitesi, Enformatik Bölümü